ArkaHost

Bán hàng POS chuỗi

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUỖI – SG POS ONLINE

⚡ Thiết kế đồng nhất cho cả hệ thống service online, mỗi cửa hàng, chi nhánh sẽ có một site phần mềm riêng, quản lý bởi site trung tâm (site văn phòng, kế toán, quản lý chung…)

Nội dung giải pháp sG POS Online

Mục tiêu quản lý sản phẩm hàng hóa /nguyên vật liệu theo qui trình xuyên suốt từ khâu nhập hàng, xuất hàng cho đến khâu thống kê báo cáo và đánh giá tình hình tồn kho.

Chức năng nghiệp vụ của giải pháp sG POS Online

Mô tả những chức năng và nghiệp vụ chính trong các phần hành quản lý, chi tiết của từng chức năng và nghiệp vụ sẽ được PhuongNamSoft khảo sát yêu cầu thực tế, hai bên thống nhất và lập thành tài liệu khảo sát chi tiết. Nếu kết quả khảo sát vượt quá phạm vi quản lý đã được mô tả trên, hai bên cùng thảo luận và thống nhất lại phạm vi của chương trình

Giải pháp kỹ thuật sG POS Online

Công nghệ .NET; hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Khảo sát và thống nhất tài liệu phân tích

Nội dung khảo sát sẽ được hai bên cùng thống nhất và lập thành tài liệu khảo sát nghiệp vụ chi tiết

Show More
Project Details
Name Bán hàng POS chuỗi Date 04 T6 2022 Categories Phầm mềm Author admin
Xem trang