ArkaHost

Quản lý nhà hàng

Phần mềm sG Restaurant là sản phẩm được thiết kế chuyên dùng cho mô hình nhà hàng cafe, quán bar, quán ăn, …. Giao diện trực quan, đơn giản và linh hoạt. Chức năng và nghiệp vụ quản lý từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với với hầu hết các nhu cầu quản lý,

Show More
Project Details
Name Quản lý nhà hàng Date 04 T6 2022 Categories Phầm mềm Author admin
Xem trang