TÌM TÊN MIỀN CỦA BẠN: Thêm nhiều lựa chọn. Giá thấp. Đăng ký tên miền hoàn hảo của bạn ngày hôm nay.

Giá chưa bao gồm thuế

.com

Có sẵn

300k/năm

.net

Có sẵn

319k/năm

.vn

Có sẵn

460k/năm

.com.vn

Có sẵn

360k/năm

.xyz

Có sẵn

271k/năm

Thiết lập tên miền dễ dàng

Địa chỉ Email miễn phí - Chuyển tiếp

Bảo vệ quyền riêng tư tên miền MIỄN PHÍ

Sub Domains không giới hạn

Kiểm soát DNS nâng cao

Đăng ký nhiều năm

Khóa và chuyển tiếp tên miền

Hỗ trợ miễn phí 24 × 7/365

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIÊT NAM

Chuyển tên miền VN = Chuyển khoản phí (0đ) + Phí gia hạn 1 năm - Tổng số tiền trong năm đầu tiên = (1 + 2 + 3) + (3 * 10%) - Tổng số tiền của năm sau = (2 + 4) + (4 * 10%)
 • Tên miền
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn | .biz.vn
 • .org.vn | .gov.vn | .edu.vn
 • .pro.vn | .info.vn | .int.vn 
 • .ac.vn | .health.vn 
 • Adminis region domain
 • .vn(1 char)
 • .vn(2 chars
 • .name.vn
 • Tên miền tiếng Việt
 • PHÍ ĐĂNG KÝ(1)
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 120.000đ
 • 120.000đ
 • 120.000đ
 • 120.000đ
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 30.000đ
 • Miễn phí
 • PHÍ DUY TRÌ(2)
 • 350.000đ
 • 250.000đ
 • 250.000đ
 • 150.000đ
 • 150.000đ
 • 150.000đ
 • 150.000đ
 • 40.000.000đ
 • 10.000.000đ
 • 30.000đ
 • 20.000đ
 • PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ(3)
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 200.000đ
 • 20.000đ
 • 20.000đ
 • PHÍ DỊCH VỤ DUY TRÌ(4)
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 20.000đ
 • 20.000đ
 • Tên miền
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn | .biz.vn
 • .org.vn | .gov.vn | .edu.vn
 • .pro.vn | .info.vn | .int.vn 
 • .ac.vn | .health.vn 
 • Adminis region domain
 • .vn(1 char)
 • .vn(2 chars
 • .name.vn
 • Tên miền tiếng Việt
 • MAINTENANCE FEES/YEAR
 • 350.000đ
 • 250.000đ
 • 250.000đ
 • 150.000đ
 • 150.000đ
 • 150.000đ
 • 150.000đ
 • 40.000.000đ
 • 10.000.000đ
 • 30.000đ
 • 20.000đ
 • MAINTENANCE SERVICE
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 100.000đ
 • 20.000đ
 • 20.000đ
 • VAT
 • 10.000đ
 • 10.000đ
 • 10.000đ
 • 10.000đ
 • 10.000đ
 • 10.000đ
 • 10.000đ
 • 10.000đ
 • 10.000đ
 • 2.000đ
 • 2.000đ
 • TOTAL
 • 460.000đ
 • 360.000đ
 • 360.000đ
 • 260.000đ
 • 260.000đ
 • 260.000đ
 • 260.000đ
 • 40.110.000đ
 • 10.110.000đ
 • 52.000đ
 • 42.000đ

Bảng giá tên miền quỐc tế

Giá chưa bao gồm VAT - Tên miền quốc tế VAT 10% - Một số tên miền quốc tế mới có giá cao
 • TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • .com
 • .net
 • .org
 • .top
 • .com.co
 • .website
 • .co
 • .ink
 • .xyz
 • .monster
 • .site
 • .design
 • .baby
 • .email
 • .live
 • .wiki 
 • .world 
 • .art
 • .space
 • .movie
 • .lol
 • .blog
 • .photo
 • .online
 • .click
 • .accountant | .cricket
 • .help
 • .tech
 • .kitchen
 • .link 
 • .ooo 
 • .wedding
 • .press
 • .host 
 • .agency
 • .works  
 • .life | .wtf
 • .recipes
 • .store
 • .work 
 • .vip
 • PHÍ CÀI ĐẶT
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • MIỄN PHÍ
 • PHÍ ĐĂNG KÝ
 • 300.000đ
 • 319.000đ
 • 339.000đ
 • 249.000đ
 • 271.000đ
 • 475.000đ
 • 588.000đ
 • 601.000đ
 • 271.000đ
 • 290.000đ
 • 588.000đ
 • 972.000đ
 • 1.582.000đ
 • 443.000đ
 • 506.000đ
 • 588.000đ
 • 664.000đ
 • 285.000đ
 • 475.000đ
 • 6.328.000đ
 • 610.000đ
 • 655.000đ
 • 610.000đ
 • 735.000đ
 • 226.000đ
 • 316.000đ
 • 610.000đ
 • 1.040.000đ
 • 1.123.000đ
 • 226.000đ
 • 633.000đ
 • 655.000đ
 • 1.440.000đ
 • 1.921.000đ
 • 443.000đ
 • 680.000đ
 • 680.000đ
 • 1.107.000đ
 • 1.175.000đ
 • 181.000đ
 • 339.000đ
 • PHÍ DUY TRÌ
 • 300.000đ
 • 319.000đ
 • 339.000đ
 • 249.000đ
 • 271.000đ
 • 475.000đ
 • 588.000đ
 • 601.000đ
 • 271.000đ
 • 290.000đ
 • 588.000đ
 • 972.000đ
 • 1.582.000đ
 • 443.000đ
 • 506.000đ
 • 588.000đ
 • 664.000đ
 • 285.000đ
 • 475.000đ
 • 6.328.000đ
 • 610.000đ
 • 655.000đ
 • 610.000đ
 • 735.000đ
 • 226.000đ
 • 316.000đ
 • 610.000đ
 • 1.040.000đ
 • 1.123.000đ
 • 226.000đ
 • 633.000đ
 • 655.000đ
 • 1.440.000đ
 • 1.921.000đ
 • 443.000đ
 • 680.000đ
 • 680.000đ
 • 1.107.000đ
 • 1.175.000đ
 • 181.000đ
 • 339.000đ
 • CHUYỂN VỀ IE
 • 219.000đ
 • 239.000đ
 • 285.000đ
 • 209.000đ
 • 228.000đ
 • 399.000đ
 • 494.000đ
 • 505.000đ
 • 228.000đ
 • 244.000đ
 • 494.000đ
 • 816.000đ
 • 1.329.000đ
 • 372.000đ
 • 425.000đ
 • 494.000đ
 • 558.000đ
 • 239.000đ
 • 399.000đ
 • 5.316.000đ
 • 513.000đ
 • 551.000đ
 • 513.000đ
 • 617.000đ
 • 190.000đ
 • 266.000đ
 • 513.000đ
 • 873.000đ
 • 944.000đ
 • 190.000đ
 • 532.000đ
 • 551.000đ
 • 1.209.000đ
 • 1.614.000đ
 • 372.000đ
 • 571.000đ
 • 571.000đ
 • 930.000đ
 • 987.000đ
 • 152.000đ
 • 285.000đ
 Mua> = 20 tên miền quốc tế giảm 10%
 Mua> = 15 tên miền quốc tế giảm 7%
 Mua> = 10 tên miền quốc tế giảm 5%
 Mua tên miền quốc tế> = 10 năm giảm 5%