Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

.biz | .com | .net | .us Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 300.000 VNĐ / năm
.info | .org Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 340.000 VNĐ / năm
.pw Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 340.000 VNĐ / năm
.co.uk | .eu | .name Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 340.000 VNĐ / năm
.pro | .tel Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 380.000 VNĐ / năm
.asia Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 340.000 VNĐ / năm
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co | Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 380.000 VNĐ / năm
.de Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 440.000 VNĐ / năm
.bz | .me | .tv | .ws Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 700.000 VNĐ / năm
.cc Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 260.000 VNĐ / năm
.co Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 748.000 VNĐ / năm
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 1.175.000 VNĐ / năm
.jp Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 2.247.000 VNĐ / năm
.xxx Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 2.622.000 VNĐ / năm
– Giá trên chưa gồm VAT.
– Tên miền Quốc Tế VAT 10%.

TÊN MIỀN VIỆT NAM – CẤP 2

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

*.VN
280.000 VNĐ
470.000 VNĐ / năm

TÊN MIỀN VIỆT NAM – CẤP 3

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

.com.vn | .net.vn | .biz.vn
290.000 VNĐ
340.000 VNĐ / năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
Và các tên miền địa giới Hành Chính
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ / năm
.name.vn
30.000 VNĐ
45.000 VNĐ / năm