ArkaHost

Quản lý bán hàng POS

Công tác quản lý và bán hàng là khâu phức tạp và đòi hỏi tính chính xác trong chuyên môn nhằm thu được lợi nhuận cao trong kinh doanh. Phần mềm quản lý bán hàng sG Pos được phát triển với mục tiêu đơn giản hóa, hiện đại hóa việc kinh doanh – bán hàng tại các siêu thị và các điểm phân phối hàng hóa vừa và nhỏ.

Show More
Project Details
Name Quản lý bán hàng POS Date 04 T6 2022 Categories Phầm mềm Author admin
Xem trang