ArkaHost

Quản lý karaoke

SG-Karaoke là phần mềm chuyên dụng cho quản lý dịch vụ karaoke – cafe, tích hợp chức năng tính tiền giờ tự động; phân giá theo từng thời điểm và từng loại phòng khác nhau và tích hợp đầy đủ các tính năng quản lý thông dụng khác

Show More
Project Details
Name Quản lý karaoke Date 04 T6 2022 Categories Phầm mềm Author admin
Xem trang