Quản lý bida

Phần mềm chuyên dụng quản lý câu lạc bộ bida

Quản lý karaoke

SG-Karaoke là phần mềm chuyên dụng cho quản lý dịch vụ karaoke – cafe

Quản lý nhà hàng

Phần mềm sG Restaurant

Quản lý cafe

Các version – giai đoạn phát triển sG CoffeeShop

Quản lý bán hàng POS

Công tác quản lý và bán hàng là khâu phức tạp và đòi hỏi tính chính xác trong chuyên môn nhằm thu được lợi nhuận cao trong kinh doanh.

Bán hàng POS chuỗi

Thiết kế đồng nhất cho cả hệ thống service online, mỗi cửa hàng, chi nhánh sẽ có một site phần mềm riêng, quản lý bởi site trung tâm (site văn phòng, kế toán, quản lý chung…)