ArkaHost

Quản lý bida

Phần mềm chuyên dụng quản lý câu lạc bộ bida; cafe và dịch vụ giải trí, tích hợp chức năng tính giờ tự động; phân giá linh hoạt theo từng thời điểm; từng loại bàn bida và đầy đủ các tính năng thông dụng khác từ cơ bản đến nâng cao.

Show More
Project Details
Name Quản lý bida Date 04 T6 2022 Categories Phầm mềm Author admin
Xem trang