BẢNG GIÁ COMODO SSL

DỊCH VỤ PHÍ DUY TRÌ
Comodo Positive 222.000đ/năm
Comodo Essential 542.400đ/năm
Comodo Instant 1.898.400đ/năm
Comodo Essential Wildcard 3.607.200đ/năm
Comodo EV 3.050.400đ/năm
Comodo UCC Domain Validation (3 Domains) 2.790.000đ/năm
Comodo Premium Wildcard 5.439.600đ/năm
Comodo Multi-Domain Wildcard (3 Domains) 7.322.400đ/năm
Giá chưa gồm VAT
Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
IE Việt Nam không cài đặt gián tiếp hay trực tiếp vào hệ thống khách hàng (Ngoại trừ khách hàng dùng template và hệ thống tại IE Việt Nam).
Liên hệ nhân viên Kinh Doanh để được giảm giá thêm khi đăng ký nhiều năm.