Bảng giá GEOTRUST SSL

IEVIETNAM

dịch vụ

PHÍ DUY TRÌ/NĂM

RapidSSL

406.000đ

RapidSSL Wildcard

2.847.000đ

GeoTrust Quick SSL Premium

2.712.000đ

GeoTrust True BusinessID

3.180.000đ

GeoTrust True BusinessID with EV

5.760.000đ

GeoTrust True BusinessID SAN (5 Domains)

6.508.000đ

GeoTrust True BusinessID With EV SAN (5 Domains)

8.949.000đ

GeoTrust True BusinessID Wildcard

12.220.000đ

Bảng giá SYMANTEC SSL

IEVIETNAM

dịch vụ

PHÍ DUY TRÌ/NĂM

Symantec Secure Site

7.593.000đ

Symantec Secure Site Pro

17.514.000đ

Symantec Secure Site with EV

20.068.000đ

Symantec Secure Site Pro with EV

29.289.000đ

Symantec Secure Site Wildcard

47.460.000đ

Symantec Secure Site Pro Wildcard

116.616.000đ

Bảng giá COMODO SSL

IEVIETNAM

dịch vụ

PHÍ DUY TRÌ/NĂM

Comodo Positive

222.000đ

Comodo Positive Multi Domain(3 Domains)

1.330.000đ

Comodo Positive Wildcard

2.200.000đ

Comodo Essential

542.000đ

Comodo Essential Wildcard

3.607.000đ

Comodo Instant

1.898.000đ

Comodo EV

3.661.000đ

Comodo EV Multi Domain(3 Domain)

7.200.000đ

Comodo UCC Domain Validation (3 Domains)

2.790.000đ

Comodo Premium Wildcard

5.440.000đ

Comodo Code Signing Certificate

1.898.000đ

Comodo Code Signing Certificate EV

8.136.000đ

Bảng giá THAWTE SSL

IEVIETNAM

dịch vụ

PHÍ DUY TRÌ/NĂM

Thawte SSL123

849.000đ

Thawte SSL123 Wildcard

8.900.000đ

Thawte SSL Web Server

2.250.000đ

Thawte SSL Web Server with EV

6.194.000đ

* Giá chưa gồm VAT
* Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.
* Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.
* IE Việt Nam không cài đặt gián tiếp hay trực tiếp vào hệ thống khách hàng (Ngoại trừ khách hàng dùng template và hệ thống tại IE Việt Nam).
* Liên hệ nhân viên Kinh Doanh để được giảm giá thêm khi đăng ký nhiều năm.

Đăng ký dịch vụ bổ sung

Comodo Positive Multi Domain – Add-on 1 Domain

22.000đ x 12 tháng

Comodo UCC – Add-on 1 Domain

51.000đ x 12 tháng

Symantec Secure Site with EV – Add-on 1 Domain

1.808.000đ x 12 tháng

Setup SSL (Webserver: Khác Apache, IIS Có can thiệp vào Source)

1.300.000đ = OneTime

GeoTrust True BusinessID SAN – Add-on 1 Domain

47.000đ x 12 tháng

Setup SSL (Webserver: Apache, IIS Không can thiệp Source)

300.000đ = OneTime

Comodo EV Multi Domain – Add-on 01 Domain

200.000đ x 12 tháng

Setup SSL (Can thiệp Source chuyển hướng https)

500.000đ = OneTime

GeoTrust True BusinessID With EV SAN – Add-on 1 Domain

69.000đ x 12 tháng

Setup SSL (Webserver: Khác Apache, IIS Không can thiệp Source)

1.000.000đ = OneTime

Setup SSL (Webserver: Apache, IIS Có can thiệp vào source)

800.000đ = OneTime